Lastest San

latest
2023-05-09T00:00:00

One Team One Dream

Một năm nữa đã khép lại, khi các bạn cầm trên tay quyển Tập san 2022 này thì cũng là lúc chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới. Phục hồi sau 02 năm chiến đấu với đại dịch Covid-19, tôi vui mừng vì chúng ta - những JITSers vẫn bình an vô sự, vẫn giữ cho mình được sức khỏe và hơn hết là vẫn gắn bó cùng Công ty. Dù có những giai đoạn thật sự khó khăn, những gián đoạn trong công việc vì không thể lên văn phòng công ty nhưng các bạn vẫn đảm bảo được tiến độ của các task công việc, của dự án.

Join us to contribute to the SAN

We have some activities to contribute to the company SAN article with attractive rewards

Register now

We are one

2023-05-10T00:00:002 min read

Một năm nữa đã khép lại, khi các bạn cầm trên tay quyển Tập san 2022 này thì cũng là lúc chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới. Phục hồi sau 02 năm chiến đấu với đại dịch Covid-19, tôi vui mừng vì chúng ta - những JITSers vẫn bình an vô sự, vẫn giữ cho mình được sức khỏe và hơn hết là vẫn gắn bó cùng Công ty. Dù có những giai đoạn thật sự khó khăn, những gián đoạn trong công việc vì không thể lên văn phòng công ty nhưng các bạn vẫn đảm bảo được tiến độ của các task công việc, của dự án.